במדינת ישראל ניתן להעסיק עובד זר רק באמצעות היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה. היתר להעסקת עובד זר ניתן רק למעסיקים בענפי הבניין, החקלאות, המומחים, הסיעוד, והמסעדות האתניות בלבד, זאת בכפוף למכסות ולתנאים הנקבעות על ידי הממשלה לכל ענף בנפרד.

את ההיתר למעסיקים פרטיים מעניק מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, ואת ההיתר ללשכות הפרטיות והתאגידים מעניק אגף לשכות ותאגידים.
לאחר קבלת ההיתר יש להסדיר לעובד אשרת עבודה

סיעוד

טופס/נוהל בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

ענף הסיעוד באגף ההיתרים אחראי על הטיפול בכל הכרוך בהיתרי העסקה למעסיקי עובדים זרים בענף זה. המחלקה פרוסה בחמישה מחוזות: ירושלים, תל אביב, כפר סבא, חיפה ובאר שבע.

מענה טלפוני וקבלת קהל – אגף היתרים – ענף סיעוד

טלפון: 3450*

למידע על שעות קבלה בלשכות יש ללחוץ על שם המחוז.

מחוז ירושלים – אגריפס 42, בניין כי"ח, קומה 5, ירושלים

מחוז צפון – הרצליה 22 קומה 3, חיפה

מחוז ת"א – מנחם בגין 125 קומה 2, קריית הממשלה, תל אביב

מחוז השרון – ויצמן 140 קומה 4, כפר סבא

מחוז דרום – התקווה 4, קניון קריית הממשלה, בניין 5, קומה 5 באר שבע.

חקלאות

המכסות השנתיות המרביות של עובדים זרים בענף החקלאות נקבעות על ידי הממשלה, כשהקריטריונים לחלוקת המכסה בכל שנה, נקבעים על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה לאחר היוועצות עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
החל מיולי 2012, גיוס עובדים זרים לעבודה בענף החקלאות, נעשה במסגרת ההסכם בילטראלי בין ישראל לתאילנד.

דף מידע לחקלאים

נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בענף החקלאות

מומחים ומסעדות אתניות

קבלת קהל: רח' אגריפס 42 ירושלים, בניין כי"ח, קומה 5.
יום שני בין השעות 8:00-12:00
יום שלישי בין השעות 8:00-12:00

מענה טלפוני
יום ראשון בין השעות 8:30-12:30
יום רביעי בין השעות 8:30-12:30  

מספר הטלפון
02-6294436/8/9

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה

הסדרת מעמד שפים זרים בישראל