זכאי שבות ובני משפחותיהם, סטודנטים, תלמידים, תלמידי ישיבות ובעלי אשרת תייר, ועבודה הנמצאים בישראל: במידה ואתם זכאים למעמד בישראל על פי חוק השבות, תוכלו להגיש את בקשתכם להסדרת מעמדכם החוקי בהליך מזורז, במספר צעדים פשוטים.

נהלים וטפסים

נוהל: מתן רישיון עבודה בישראל למי שחוק השבות חל עליו ואינו אזרח/תושב ישראל

נוהל: זכאי שבות המבקש לבחון אפשרות להשתקע בארץ(א/1)  +   טופס להורדה

נוהל: מתן בפועל / הארכת רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 או ורישיון לישיבת קבע

נוהל: נלוה לאנשי דת (א/3) ולסטודנטים (א/2) – א/4    טופס להורדה

סוגי האשרה המבוקשת

אשרה מסוג א/1 תושב ארעי:

א. תקבל אשרה ל- 3 שנים רצופות.

ב. בתום 3 שנים תוכל להגיש בקשה למעמד "עולה"או להאריך את האשרה לשנתיים נוספות.

ג. בתום 5 שנים (במצטבר) באשרת תושב ארעי מסוג א/1, תוכל להגיש בקשה למעמד ”עולה“ או לקבלת מעמד של תושב ארעי מסוג א/5, לתקופה של שנתיים. בתומן תוכל להאריך את התקופה לשנתיים נוספות.

ד. עם קבלת המעמד תונפק לך תעודת זהות ותהיה רשאי לעבוד וללמוד בישראל.

ה. מעמד זהה יינתן גם לבני משפחתך(אישה, ילדים קטינים).

ו. עם קבלת האשרה תוכל להנות מזכויות סוציאליות, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

אשרה מסוג ב/1 אשרת שהייה ועבודה: 

א. תקבל אשרה לשנתיים רצופות ולאחר מכן תוארך האשרה ל-3 שנים נוספות.

ב. בתום 5 שנים תוכל להגיש בקשה למעמד "עולה" או מעמד של תושב ארעי (אשרה מסוג א/5) לשנתיים רצופות.

ג. עם קבלת האשרה תוכל לעבוד בישראל.

אשרה מסוג א/2 אשרת סטודנט/תלמידים/ תלמידי ישיבה/ משתלמים:

א. תקבל אשרת לימודים במוסד להשכלה גבוהה מוכר/בישיבה לתקופה של 3 שנים ברצף.

ב. לאחר סיום 3 שנים ניתן לאשר הארכות נוספות, בהתאם לתקופת הלימודים.

ג. עם קבלת אשרה זו תוכל לעבוד במידה ומתקיימים התנאים הבאים: אתה זכאי למעמד "עולה" על פי חוק השבות, אתה עובד במסגרת של משרה חלקית בלבד ועבודתך לא פוגעת בסדר לימודך התקין.

אשרה מסוג א/4 – נלווה לבעל אשרת סטודנט/תלמיד ישיבה:

מעמד זה ניתן לבן/בת זוג "זכאי שבות" הנשוי לבעל אשרת שהייה מסוג א/2 וכן לילדיהם הקטינים.

א. עם קבלת האשרה הינך רשאי לעבוד בישראל.

ב. המעמד יינתן לאותה תקופה של בעל אשרה מסוג א/2.

אשרת תייר מסוג ב/2

שהייה בישראל לתקופה של 27 חודשים ברצף. כמו כן, ובהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה,

רשאי אף מי שנמצא באשרה זו להגיש בקשה לעלייה, ללא צורך לצאת מגבולות ישראל.