למרות היותה של מדינת ישראל במצב פוליטי מדיני ובטחוני מורכב, אזרחות בישראל הינה דבר נחשק. רצונו של כל יהודי להשתייך למדינת הלאום, מדינת ישראל היא ביתו הלגיטימי, והיא רואה את עצמה אחראית לכל יהודי באשר הוא .

כל יהודי או מי שאביו , סבו , ולפעמים אף אם הוא נין ליהודי זכאי לעלות לישראל ולהתאזרח מכוחו של חוק השבות" למעט מי שעל אף קירבתו אינו זכאי, למשל מי שהוא בעל עבר פלילי משמעותי וכו'. לעומת זאת לא מעט אזרחים זרים שאינם יהודי רוצים ליטול חלק בעצמתה הכלכלית והטכנולוגית של ישראל. אזרחות בישראל הינו תהליך מורכב, בבואנו לטפל בתהליך זה , בבחינה הראשונה צריכים אנו להבין מכח איזו זכות רשאי המבקש להתאזרח במדינת ישראל. לאחר שבררנו את המקור לזכות, אנו צריכים ללמוד מהי הפרוצדורה ובאילו נהלים צריכים לעמוד בכדי להגיע ליעד נכסף זה.

"חוק האזרחות והכניסה לישראל" מפרט מיהו בעל הזכות, ובאילו תנאים ונהלים הוא אמור לעמוד בכדי לממש את זכותו. בני זוג רבים הנשואים, או מנהלים חיים משותפים עם זכאי שבות, מבקשים לממש זכותם מכוח בן הזוג. מדובר בהליך ארוך ומורכב, בו ייבדק מהותו של הקשר איכותו ואמינותו. תחילתו הליך מדורג בו מקבל בן הזוג תושבות ולאחר זמן ניגש לתהליך ההתאזרחות. (נוהל הטיפול בבקשה להתאזרחות לתושבי קבע שהם בני זוג של אזרחים ישראלים)

חוק השבות

התאזרחות מכוח חוק השבות זוהי הזכות הנפוצה ביותר בה נעשה שימוש בסוגיה זו במדינת ישראל, כל יהודי באשר הוא או קרוביו מהדרגה בה קובע החוק כי יש בקרבה זו בכדי לזכות באזרחות מכוחו של חוק השבות. יכול לממש זכות זו לאחר שראיותיו והתעודות המעידות על היותו זכאי נבדקו בדיקה מדוקדקת, עם אותם הגורמים הרלוונטיים.

נוהל בדיקת מעמד

מי שמעמדו בישראל אינו ברור רשאי להגיש בקשה לשם בדיקת זכאות .
הבקשה תוגש בלשכת רשות האוכלוסין באזור מגוריו או בנציגות ישראלית בחו"ל.

נוהל בדיקת הזכאות